Reklamın gayesi nedir?

Aslında firmalar mal veya ürün reklamı verirken hangi tür reklamın veya tanıtımın kendilerini hedefe götüreceğini bilmek zorundadır. Bir firma reklamda maksadı veya hedefini bilmiyorsa amacına ulaşması mümkün olmaz. Reklam bir profesyonellik gerektirir. Reklamcılık bir sanattır aslında. Reklamcılık, günümüzün önemli meslek dallarından birsidir. Ticari bir iletişim olan ikna aracıdır, veya reklamcılık imaj dünyasının da sözcüsüdür de denebilir.

Diğer taraftan reklam İnsanları gönüllü olarak belli davranışta bulunmaya ikna etmektir. belirli bir düşünceye yöneltmektir. Dikkatleri, bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmektir. Reklam her işletme için önemlidir. Reklam için zaman ve para gerekse de, iyi bir reklam kampanyası ürününüzü veya hizmetinizi daha çok insana tanıtarak, satışları artırır ve para kazandırır. Reklam, işinizin yaratıcı yönünü gösterir.

Reklamın Temel Amacı Nedir?

Reklamın amacı:

Hedef tüketicilere ürün veya hizmet ile ilgili olarak bilgi vermektir. Ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Reklam verenler kısa vadede reklam veya uzun vadede reklam olmak üzere iki türlü düşünebilir. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive eder. Kısa bir zaman dilimi içinde o mal ya da hizmeti satın almaya ikna eder. Uzun vadede reklam, firmalar, ürettikleri mal ya da hizmetleri tanıtır. Tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.

Reklamda Ortak amaç nedir?

Tüketiciye – aracıya bilgi vermek

Ürün ya da hizmeti hatırlatmak, satışa ikna etmek

Mal ya da hizmetin satışını sağlamaktır.

Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmaktır.

Mal ya da hizmete karşı talebi artırmaktır.

Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmektir.